இந்துக்களின் கேள்விகள்

166 views

முஸ்லிம்கள் அரபியில் பெயர் வைப்பதேன் இது குறித்து இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது

முஸ்லிம்கள் அரபியில் பெயர் வைப்பதேன் இது குறித்து இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். திருக்குர்ஆனிலோ நபிகள் நாயகத்தின் போதனைகளிலோ உலக...

108 views

இஸ்லாம் பன்றி இறைச்சியை உணவாக உட்கொள்ளத் தடை செய்திருப்பது ஏன்?

கேள்வி : இஸ்லாம் பன்றி இறைச்சியை உணவாக உட்கொள்ளத் தடை செய்திருப்பது ஏன்? பதில்:இஸ்லாம் பன்றி இறைச்சியை உணவாக உட்கொள்ள தடை செய்துள்ளது இது...

162 views

கால்நடைகளை கொல்வது இரக்கமற்ற செயல். ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் அந்த கால்நடைகளை இரக்கமற்ற முறையில் கொன்று அதன் இறைச்சியை உண்கிறார்களே! ஏன்?

கேள்வி: கால்நடைகளை கொல்வது இரக்கமற்ற செயல். ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் அந்த கால்நடைகளை இரக்கமற்ற முறையில் கொன்று அதன் இறைச்சியை உண்கிறார்களே! ஏன்? பதில்: ....

175 views

இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்ட மார்க்கமாக இருக்கும்போது அது அமைதியான மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுவது எப்படி பொருந்தும்?

கேள்வி: இஸ்லாம் #வாளால் பரப்பப்பட்ட மார்க்கமாக இருக்கும்போது அது அமைதியான மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுவது எப்படி பொருந்தும்? பதில் : இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்ட மார்க்கமல்ல. மாறாக...

176 views

கேள்வி : இஸ்லாத்தில் ஜாதி இல்லை என்பது உண்மையா ???

கேள்வி : இஸ்லாத்தில் #ஜாதி இல்லை என்பது உண்மையா ??? அப்படியெனில் லெப்பை, ராவுத்தர், மரைக்காயர் போன்ற பிரிவுகள் உள்ளதே இது ஜாதி தானே ??? உலக...

147 views

இஸ்லாத்தில் ஏன் உருவ வழிபாடு இல்லை?

கேள்வி : இஸ்லாத்தில் ஏன் உருவ வழிபாடு இல்லை?  நபிகள் நாயகத்துக்கு ஏன் உருவமில்லை? பதில் : உருவ வழிபாட்டுக்கு எந்த நியாயமும் இல்லை...

164 views

இறைவன் ஏன் அநியாயங்களைஅனுமதிக்கிறான்?

#இறைவன் ஏன் #அநியாயங்களைஅனுமதிக்கிறான்? = இறைவன் ஏன் அநியாயங்களைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்? இறைவன் என்று ஒருவன் இருந்திருந்தால் இங்கு அக்கிரமங்கள் நடக்குமா? = இறைவிசுவாசிகளுக்கு ஏன் நோய்கள்...