அறிவியல்

792 views

மனிதர்கள் பூமியில் மட்டும் தான் வாழ முடியும் என்று இஸ்லாம் சொல்வது உண்மையா ???

கேள்வி : மனிதர்கள் பூமியில் மட்டும் தான் வாழ முடியும் என்று இஸ்லாம் சொல்வது உண்மையா ??? பதில் :  மனிதன் பூமியில் தான்...

340 views

பெருவெடிப்புக் கொள்கை(Big-Bang Theory)

திருக்குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் கண்டு பிடிப்புகள் பெருவெடிப்புக் கொள்கை(Big-Bang Theory) இந்த உலகம் எவ்வாறு படைக்கப்பட்டது என்பது பற்றி பலவிதமான கட்டுக் கதைகளைத் தான்...

401 views

இரு கடல்களுக்கிடையே தடுப்பு

திருக்குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் கண்டு பிடிப்புகள் இரு கடல்களுக்கிடையே தடுப்பு திருக்குர்ஆன் பல இடங்களில் இரண்டு கடல்கள் சங்கமமாகும் இடத்தில் அவ்விரண்டுக்கும் இடையே ஒரு பலமான தடையையும், தடுப்பையும்...